Other foreign mountains

550,00
Author: Vittorio Sella
Date: 1888
480,00
Author: Vittorio Sella
Date: fine '800
1.400,00
Author: J.P.Lamy
Date: 1825
220,00
Author: Loppé
Date: 1851
180,00
Author: C. Huber
Date: 1840
180,00
Author: C. Huber
Date: 1840
240,00
Author: E. Walton
Date: 1873
120,00
Author: E. Walton
Date: 1873
240,00
Author: E. Walton
Date: 1873
140,00
Author: E. Walton
Date: 1873
180,00
Author: E. Walton
Date: 1873
120,00
Author: E. Walton
Date: 1873